ציורי שמן - Oil Gallery  |  ציורי העיירה היהודית Jewish shtetl paintings  |  Artist biography  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


 

 

בעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס את כל פרשיות התורה, לפי  פרשת השבוע,
לצביעה ועבודה עם התלמידים,
הציור מקיף את רוב נושאי הפרשה או הנושא העיקרי של הפרשה לזיכוי הרבים,
מאת הצייר יחיאל אופנר

Weekly Torah Parsha coloring pages for kids of all Torah

הדף לעילוי נשמת מינא זלדע בת צביה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "מקץ"

בפרשת מקץ מסופר על חלומותיו של מלך פרעה, כפי הנראה בציור חלום הראשון , והנה מן היאור עולות שבע פרות רזות הבולעות את שבע הפרות השמנות, ובכל זאת נשארות רזות, החלום השני ,
שבע שיבולים רזות ודקות שדופות קדים בולעות את שבע השבולים המלאות ונשארות שדופות.    צביעה נעימה לתלמידים

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "וישב"

בציור לתלמידים לצביעה על פרשת וישב , נראה יוסף חולם את חלומותיו , החלום הראשון והנה אנחנו מאלמים אלומות בשדה,
והנה קמה אלומתי וכל האלומות שלכם משתחוות לאלומתי, החלום השני והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי,
בציור מאת הצייר יחיאל אופנר ,  רואים גם את יוסף בבור לאחר שהושלך לשם ע"י אחיו שכעסו עליו, 
בציור נראים גם הנחשים והעקרבים שהיו בבור

דף צביעה לפרשת שבוע - "ויגש"
בציור רואים את יוסף ואחיו בעת בה יוסף מלך מצרים מתוודע לאחיו,
ברקע האיור רואים את הארמן ועבדי פרעה . כמו כן בציור רואים את יוסף בוכה על צווארי אחיו בנימין בגלל שתי בתי המקדש שיהיו בחלקם,
ברקע הציור לצביעה יש את ארץ גושן הטובה למרעה הצאן עבור בני יעקב

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "וישלח"

בדף צביעה לתלמידים על פרשת וישלח נראה המאבק של יעקב והמלאך,
פגישת יעקב ועשיו אחיו ליד מעבר יבק

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ויצא"

ציור של חלום יעקוב אבינו,  סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ריב האבנים שרצו להיות תחת ראש הצדיק, דף צביעה לתלמידים

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "תולדות"

ציור לצביעה על פרשת תולדות,
בציור מאת המאייר יחיאל אופנר נראה יעקב מביא לאביו יצחק מאכלים ,
בציור נראה יעקב לבוש בבגדי החמודות של עשיו ועל גופו עורות עיזים, כדי שאם ימששו אביו ירגיש שהוא שעיר כעשיו אחיו

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "חיי שרה"

 

אברהם קונה את מערת המכפלה מאת עפרון החיתי בארבע מאות שקל כסף ,
בציור נראה ברקע מערת המכפלה בה נקברו אברהם שרה יעקב רחל לאה והשפחות,

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "וירא"

בציור צביעה לפרשת וירא, נראה אברהם מחכה לאורחים, למרות שלפני שלושה ימים עשה ברית מילה,
באיור נראים שלושה מלאכים מחופשים לבני אדם, המגיעים להתארח אצל אברהם אבינו,
כמו כן רואים בציור את סדום נחרבת ואשת לוט הופכת נציב מלח.

 

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "בראשית"

בדף בצביעה לפרשת השבוע בראשית, ניתן לראות ולצבוע את כל אחד מהנושאים של בריאת העולם לפי היום שנברא,
באיור רואים את האור והחושך,
את היום והלילה,
את בריאת השמש והירח השמים והארץ, החיות ובני האדם, צביעה נעימה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע  "נח"

בפרשת נח ניתן לצבוע את תיבת נח, וכן מה היה בכל קומה בתיבה של נח,
לפי מה שמשתקף באיור של יחיאל אופנר

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "לך לך"

דף צביעה מאת יחיאל אופנר על פרשת לך לך, בציור רואים את אברהם מחביא את שרה אשתו בתיבה מפני המכס המצרי,
כמו כן בציור נראים רועי אברהם רבים עם רועי לוט על שטחי המרעה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ברכה"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "האזינו"

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, כשבני ישראל מקימים מצוות הארץ מקבלת גשם ויש ברכה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "וילך"

מצוות הקהל, במוצאי חג הסוכות לאחר שנת השמיטה, כל שבע שנים ,
יש מצוה להתאסף כל העם בירושלים ,
ליד בית המקדש היה המלך עולה על בימת עץ וקורא בתורה לכל העם.

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "נצבים"

אתם נצבים כולכם ראשיכם ..משואב ממיך עד חוטב עציך..

בציור צביעה נראים כל חלקי העם , החשובים והפשוטים יחדיו לשמוע את דברי משה רבנו, התורה שיכת לכל יהודי, החשוב והפשוט

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "כי תבא"

בדף הצביעה לפרשת כי תבא , רואים בציור את היהודי מביא ביכורים לירושלים, ברקע ירושלים ובית המקדש

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "כי תצא"

בציור לצביעה , על פרשת השבוע כי תצא, מתואר באיורים של דף העבודה,
את הבן סורר ומורה, אינו שומע בקול הוריו, כמו"כ נראה ברקע רישום של נופל מהגג בגלל שאין מעקה,
אחת המצוות בפרשה היא מצוות מעקה.

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "שופטים"

באיור לצביעה על פרשת שופטים,  נראים דייני בית הדין, כפי שכתוב בתורה  "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" 
כמו כן ברישום נראה ציור על איסור  "בל תשחית"  איסור השחתה של אוכל וכדומה. 
צביעה נעימה בדף העבודה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ראה"

בציור על פרשת "ראה" נראים שתי ההרים, הר גריזים והר עיבל,
הברכה למקימי התורה נאמרה בהר גריזים,
והקללה להולכים נגד התורה נאמרה בהר עיבל,
צביעה נעימה בדף הצביעה.

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "עקב"

בציור נראים ילדים מברכים לאלוקים לאחר האכילה, ברכת המזון

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "דברים"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ואתחנן"

פרשת ואתחנן ניתן לראות בציור רישום עט, את משה רבינו רואה את ארץ ישראל ,
אך אינו יכול להכנס אל הארץ, כפי צווי השם. 
באיור רואים גם ילד המכבד את אביו ומגיש לו שתיה,
כפי הכתוב בפסוק  "כבד את אביך ואת אמך,  למען יאריכון ימיך"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "מסעי"

בפרשת מסעי מדברת התורה על ערי מקלט , אשר לשם ינוס כל מי שרוצח בשוגג (בלי כוונה)
בציור נראה אדם שנפל מהסולם על חברו בלא כוונה, וכתוצאה מכך חברו נהרג,
גואל הדם נראה באיור רודף אחרי הרוצח בכדי לנקום את דם קרוב משפחתו, אך הרוצח נמלט לעיר מקלט ,
כפי הנראה ברישום לפרשת מסעי, ניתן לראות בציור על התורה את אמהות הכהנים מביאות אוכל לרוצחים השוהים בערי מקלט,
משום שאם מת הכהן גדול ,משתחררים כל הרוצחים מערי המקלט,
האמהות אינן רוצות שהשוהים יתפללו על בניהם שימותו, לכן דואגות שיחושו בטוב בעת שהותם שם.

לגואל הדם אסור להרוג את השוהה בעיר מקלט, אלא רק רק אם יצא משטח השיפוט של העיר מקלט,

צביעה נעימה למורים ולתלמידים שבת שלום.

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "מטות"

בפרשת  מטות מדובר אודות, אדם הנודר נדר חייב לקיים את אשר הוציא מפיו,
יש אפשרות להתיר את הנדר על ידי חכם מומחה, להתרת נדרים,
 או ע"י בית דין של שלושה אנשים, באיור נראה אדם מגיע לבית הדין, לבקש התרה על נדרו.

כמו כן בציור של יחיאל אופנר, רואים אב עם בתו שנדרה נדר, האב יכול להתיר את נדרה,
אם הוא מתנגד לנדר.

צביעה נעימה בדף הצביעה  ועבודה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "פנחס"

בציור מאת יחיאל אופנר, על פרשת פנחס, מתואר הקטע בו פנחם בן אלעזר הכהן מסר את נפשו,
לבער החוטאים במחנה ישראל, ברקע האיור נראים בני ישראל ההמומים מהאומץ של פנחס (הוא אליהו הנביא)

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "בלק"

 

 באיור על פרשת השבוע בלק, מאת הצייר יחיאל אופנר , נראה בלעם הרשע על האתון,
מלאך אלוקים מפריע לאתון בדרכה, בלעם אינו רואה את המלאך ומכה את האתון מכות נמרצות , על כך שהיא לחצה את רגליו אל הקיר,
לאחר מכן האתון פותחת את פיה ומדברת אל בלעם , ושואלת אותו ,
מדוע הכתני? 
ואז רואה גם בלעם את המלאך, מאחורי נביא הגויים בלעם ,
נראה ברישום עט גם בלק מלך מואב, שהזמין את בלעם לקלל את עם ישראל, אך לבסוף ברכם.

צביעה נעימה למורים ולתלמידים ושבת שלום ומבורך

 

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "חוקת"

בציור של פרשת חוקת, מתאר המאייר יחיאל אופנר, את נחש הנחושת שנתלה על גבי העמוד
וכל מי שהוכש מנחש רץ והסתכל על הנחש ומיד היה מתרפא,
משום שכוון את לבו לאבינו שבשמים.
בציור הממחיש לפרשת השבוע, רואים גם את כל סממני טהרת הטמא, אפר פרה אדומה ,אזוב , עץ ארז,תולעת שני 

 

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "קורח"

ציור לצביעה על פרשת קורח. בציור נראית האדמה פותחת את פיה , ובולעת את קרח ועדתו , שיצאו נגד משה רבינו.
כמו כן נראים המטות, של כל שתים עשרה שבטי ישראל ומטה אהרון פורח ומוציא שקדים,
כהוכחה שה' בחר בשבט לוי לכהן בקודש. צביעה נעימה ופוריה בהפנמת התורה על ידי צביעה והמחשה.

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע"שלח"

פרשת שלח מדברת אודות המרגלים שנשלחו על ידי משה רבינו לארץ ישראל , לראות הטובה הארץ וכו'

המרגלים שבו כשנושאים פירות ענקיים ומפחידים ,
בציור נראים הענקיים מחברון , שהמרגלים נדמו בעיניהם כנמלות קטנות

צביעה נעימה

 

 

 

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "בהעלותך"

בפרשת השבוע  "בהעלותך"  מדובר בין שלל הנושאים בפרשה, בפרשת המן שירד מן השמים,
בני ישראל ניזונו מה"מן" בעת שהותם במדבר, 
אחד הניסים ב"מן" שהיה אפשר לחוש את טעמו של כל מאכל שבחרת ב"מן".  
כמו כן בשבת לא היה יורד מן.  ביום שישי ירדה מנה כפולה עבור השבת,
בציור המן מאת יחיאל אופנר,  נראה המן פזור על פני השדות עומר לגולגולת,
לחם משנה (כפול לחם)  לכבוד שבת הנהוג כיום זכר למנת המן הכפולה שירד לכבוד שבת.

צביעה נעימה ועבודה פוריה בדף הצביעה לפרשת בהעלותך

 

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "נשא"

 במסגרת ציורי צביעה על כל פרשיות התורה,לזיכוי הרבים,ציור לצביעה על פרשת שבוע "נשא"

בציור נראה נזיר שאסור בשתית יין, או כל דבר הקשור לענבים וכדומה,
מביא את קרבנו לאחר תום תקופת הנזירות.כמו כן בציור נראה הנזיר עם שער ארוך,
משום שלנזיר אסור להסתפר עד תום תקופת הנזירות, כפי שנדר.

 

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "במדבר"

ציור מאת הצייר אומן- יחיאל אופנר- לצביעה על פרשת השבוע במדבר,
בציור נראים אוהלי השבטים עם דגלי השבטים, על כל דגל היה ציור של סמל השבט ,
כגון על דגלם של שבט יהודה היה ציור של אריה, על דגל מחנה נפתלי היתה מצויירת איילה,
דן נחש,
כל שבט לפי הפסוק בו ברכו יעקב אבינו,

במרכז האיור נראים המשכן וכליו, המשכן היה במרכז המחנה וכל שאר אוהלי השבטים מסביב,

צביעה נעימה, ועבודה פוריה ומהנה

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע  "בחוקותי"

ציור מעשר בהמה , בציור נראה היהודי מסמן עם צבע אדום כל בהמה עשירית עבור מעשר לכהן,

דף צביעה ולימוד לתלמידים על  פרשת שבוע  "בהר"

ציור בו נראה האב ובנו לומדים תורה על רקע השדה ההפקר בשנת השמיטה בו אסורה עבודת האדמה,
האכר הפקיר את שדותיו לפי צווי התורה, "ובשביעית תשמטנה", כלי העבודה פזורים ללא שימוש בשטח השדה השובתת.

דף צביעה לתלמידים   פרשת שבוע "אמור"

 

 בציור צביעה לפרשת אמור, נראים הקוצרים את העומר במוצאי חג הפסח,
יורדים לשדה עם שלוש קופות ושלושה מגלים, ושואלים את העם,
האקצור?  בקופה זו?  במגל זה?  כך שלוש פעמים.

דף צביעה לתלמידים   פרשת שבוע  "אחרי מות" או "קדושים"

 ציור השעיר לעזאזל ביום כיפור, בפרשת קדושים ציור איסור אכילת פירות עורלה,
עץ פרי שטרם מלאו לו שלוש שנים, אסור באכילה, ניתן להשתמש בציור לפרשיות, אחרי מות, או קדושים.

דף צביעה לתלמידים   פרשת שבוע "מצורע"

ציור, בו נראה הכהן שובר בית, שיש בו צרעת על הקיר. בני הבית מוצאים את כל החפצים מהבית,

לטהרה מביאים, תולעת שני, עץ ארז, אזוב, ציפורים, מים חיים.

 

דף עבודה וצביעה לתלמידים ללימוד פרשת שבוע "תזריע"

ניתן להשתמש בדף ציור לצביעה זה גם לפרשת מצורע -   או לתזריע מצורע (כשהפרשה מחוברת)

בציור-יהודי עם נגע צרעת, מראה לכהן את הנגע, ומביא את התולעת, מים חיים, עץ ארז  ציפורים ואזוב.

כמו כן נראה המצורע המסוגר, וכן נגעי הבית וכו'

דף צביעה ועבודה לתלמידים לפרשת שבוע "שמיני"

בציור נראים נדב ואביהו בני אהרון, והאש מהקטורת, כמו"כ נראים סמני הטהרה בבהמות המפריסות פרסה ומעלות גרה, וכשכשים וסנפירים בדגים.

 

דף צביעה לתלמידים לפרשת שבוע "צו"

ציור של הבאת קרבן לבית המקדש, וכן ציור אישה מולחת ומדיחה את הבשר להוצאת הדם, האסור על פי התורה באכילה.

 

דף צביעה לפרשת שבוע "ויקרא"

ציור בו רואים את פעולות הכהן בעת הקרבת הקרבנות, כגון הדחה , סמיכה. שחיטה. הזאה. הנפה וכו'

דף צביעה לפרשת שבוע "פקודי"

ציור בו נראה בצלאל בן ה13 בונה את כלי המשכן והאפוד עם אבני החושן.

 

דף צביעה לתלמידים לפרשת "ויקהל "

בני ישראל נראים בציור מבאים כלי זהב וכסף לצורך הקמת המשכן וכליו

 

דף צביעה לפרשת השבוע "כי תשא"

 

ציור בו רואים את שבירת הלוחות ע"י משה רבינו, כמו"כ אפשר לראות בציור הצביעה הזה את העגל שנוצר על ידי השלכת התכשיטים לאש

 

דף צביעה לפרשת השבוע תצווה

בגדי המשכן ברישום עט. המכנסים האפוד האבנט, המצנפת והחושן. לצביעה עם הילדים והתלמידים והמחשת בגדי הכהן

 

דף צביעה לפרשת השבוע תרומה

ציור רישום של כלי המשכן, שולחן הפנים , המזבח הכבש והכרובים מעל ארון העדות, לציור וצביעה לתלמידים להפנמת הפרשה

דף צביעה לפרשת "משפטים"

ציור לפרשה בו רואים את החמור רובץ תחת משאו, בציור ניתן לצבוע את כל החפצים על גבי החמור ,
וניתן לראות את החבר בא לעזור לחברו להרים את החמור, (אהבת ישראל)
בציור מצויר גם את העבד הנרצע על ידי אדונו ליד מפתן הדלת.

 

דף צביעה לפרשת "יתרו"

ציור רישום בעט, בציור נראה יתרו חותנו של משה מיעץ לו למנות שרי עשרות מאות ואלפים, שישפטו את העם,
וכל דבר גדול יביאו אליו.

 

 

פרשת בשלח

ציור לצביעה על קריעת ים סוף. בני ישראל חוצים את ים סוף והמצרים טבעו עם סוסיהם ורכושם,
ברקע הציור נראים הפרמידות במצרים

 

פרשת בא-

ציור של חלק מעשרת המכות שהכה ה' את המצרים. ארבה חושך ובכורות

 

 

פרשת וארא -

 

 

 

 

 

המכות שהכה אלוקים את המצרים, דם מכת צפרדע,  מכת כינים , מכת ערוב ומכת דבר ומכת שחין

פרשת שמות

כל הבן היולד היאורה תשליכהו,בתיה בת פרעה וכו'

פרשת ויחי, ברכת יעקב למנשה ואפרים, קטע ב' זבולון לחוף ימים ישכון

 

ציור של יעקב המברך את שני נכדיו, אפרים ומנשה בני יוסף במצרים, כמו"כ רואים את שבט זבולון המתגוררים על חוף הים עם אוניותיהם בשל עסקיהם,  "זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות"


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
 יחיאל אופנר YECHIEL OFFNER כפר חב"ד  ט"ל  039606908  נייד  0506764866  איימיל   pinchaso@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים