ציורי פרשת השבוע


בדף בצביעה לפרשת השבוע בראשית, ניתן לראות ולצבוע את כל אחד מהנושאים של בריאת העולם לפי היום שנברא,
באיור רואים את האור והחושך,את היום והלילה,  את בריאת השמש והירח השמים והארץ, החיות ובני האדם, צביעה נעימה
 
דף צביעה לפרשת  נח ניתן לצבוע את תיבת נח, וכן מה היה בכל קומה בתיבה של נח,
לפי מה שמשתקף באיור של יחיאל אופנר
דף צביעה מאת יחיאל אופנר על פרשת לך לך, בציור רואים את אברהם מחביא את שרה אשתו בתיבה מפני המכס המצרי,
כמו כן בציור נראים רועי אברהם רבים עם רועי לוט על שטחי המרעה

בעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס את כל פרשיות התורה, לפי  פרשת השבוע,
לצביעה ועבודה עם התלמידים,
הציור מקיף את רוב נושאי הפרשה או הנושא העיקרי של הפרשה לזיכוי הרבים,
מאת הצייר יחיאל אופנר

Weekly Torah Parsha coloring pages for kids of all Torah

בציור צביעה לפרשת וירא, נראה אברהם מחכה לאורחים, למרות שלפני שלושה ימים עשה ברית מילה,
באיור נראים שלושה מלאכים מחופשים לבני אדם, המגיעים להתארח אצל אברהם אבינו,
כמו כן רואים בציור את סדום נחרבת ואשת לוט הופכת נציב מלח.
דף צביעה לפרשת חיי שרה. אברהם קונה את מערת המכפלה מאת עפרון החיתי בארבע מאות שקל כסף ,
בציור נראה ברקע מערת המכפלה בה נקברו אברהם שרה יעקב רחל לאה והשפחות,
ציור לצביעה על פרשת תולדות,
בציור מאת המאייר יחיאל אופנר נראה יעקב מביא לאביו יצחק מאכלים ,
בציור נראה יעקב לבוש בבגדי החמודות של עשיו ועל גופו עורות עיזים, כדי שאם ימששו אביו ירגיש שהוא שעיר כעשיו אחיו

ציור לפרשת ויצא  של חלום יעקוב אבינו,  סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ריב האבנים שרצו להיות תחת ראש הצדיק, דף צביעה לתלמידים

בדף צביעה לתלמידים על פרשת וישלח נראה המאבק של יעקב והמלאך,
פגישת יעקב ועשיו אחיו ליד מעבר יבק

דף צביעה לפרשת ויגש .בציור רואים את יוסף ואחיו בעת בה יוסף מלך מצרים מתוודע לאחיו,
ברקע האיור רואים את הארמן ועבדי פרעה . כמו כן בציור רואים את יוסף בוכה על צווארי אחיו בנימין בגלל שתי בתי המקדש שיהיו בחלקם,
ברקע הציור לצביעה יש את ארץ גושן הטובה למרעה הצאן עבור בני יעקב

בציור לתלמידים לצביעה על פרשת וישב , נראה יוסף חולם את חלומותיו , החלום הראשון והנה אנחנו מאלמים אלומות בשדה,
והנה קמה אלומתי וכל האלומות שלכם משתחוות לאלומתי, החלום השני והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי,
בציור מאת הצייר יחיאל אופנר ,  רואים גם את יוסף בבור לאחר שהושלך לשם ע"י אחיו שכעסו עליו, 
דף צביעה לפרשת מקץ. בפרשת מקץ מסופר על חלומותיו של מלך פרעה, כפי הנראה בציור חלום הראשון , והנה מן היאור עולות שבע פרות רזות הבולעות את שבע הפרות השמנות, ובכל זאת נשארות רזות, החלום השני ,
שבע שיבולים רזות ודקות שדופות קדים בולעות את שבע השבולים המלאות ונשארות שדופות.    צביעה נעימה לתלמידים
ציור לפרשת ויחי של יעקב המברך את שני נכדיו, אפרים ומנשה בני יוסף במצרים, כמו"כ רואים את שבט זבולון המתגוררים על חוף הים עם אוניותיהם בשל עסקיהם,  "זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות"

דף צביעה לפרשת שמות. פרשת שמות

כל הבן היולד היאורה תשליכהו,בתיה בת פרעה וכו'

 ציור צביעה לפרשת וארא. המכות שהכה אלוקים את המצרים, דם מכת צפרדע,  מכת כינים , מכת ערוב ומכת דבר ומכת שחין
ציור לפרשת בא.  של חלק מעשרת המכות שהכה ה' את המצרים. ארבה חושך ובכורות
ציור פרשת בשלח. לצביעה על קריעת ים סוף. בני ישראל חוצים את ים סוף והמצרים טבעו עם סוסיהם ורכושם,
ברקע הציור נראים הפרמידות במצרים
ציור לפרשת יתרו רישום בעט, בציור נראה יתרו חותנו של משה מיעץ לו למנות שרי עשרות מאות ואלפים, שישפטו את העם,
וכל דבר גדול יביאו אליו.
ציור לפרשת משפטים.  בו רואים את החמור רובץ תחת משאו, בציור ניתן לצבוע את כל החפצים על גבי החמור ,
וניתן לראות את החבר בא לעזור לחברו להרים את החמור, (אהבת ישראל)
בציור מצויר גם את העבד הנרצע על ידי אדונו ליד מפתן הדלת.
דף צביעה לפרשת תרומה. ציור רישום של כלי המשכן, שולחן הפנים , המזבח הכבש והכרובים מעל ארון העדות, לציור וצביעה לתלמידים להפנמת הפרשה
ציור צביעה לפרשת תצווה. בגדי המשכן ברישום עט. המכנסים האפוד האבנט, המצנפת והחושן. לצביעה עם הילדים והתלמידים והמחשת בגדי הכהן
ציור לצביעה פרשת כי תשא.  בו רואים את שבירת הלוחות ע"י משה רבינו, כמו"כ אפשר לראות בציור הצביעה הזה את העגל שנוצר על ידי השלכת התכשיטים לאש
 ציור לפרשת ויקהל פקודי לצביעה לילדים. בני ישראל נראים בציור מבאים כלי זהב וכסף לצורך הקמת המשכן וכליו
דף צביעה לפרשת פקודי. מאת האמן יחיאל אופנר.  yechiel offner ציור בו נראה בצלאל בן ה13 בונה את כלי המשכן והאפוד עם אבני החושן.
ציור לצביעה פרשת ויקרא,  בו רואים את פעולות הכהן בעת הקרבת הקרבנות, כגון הדחה , סמיכה. שחיטה. הזאה. הנפה וכו'
דף צביעה לפרשת צו. ציור של הבאת קרבן לבית המקדש, וכן ציור אישה מולחת ומדיחה את הבשר להוצאת הדם, האסור על פי התורה באכילה.
דף צביעה לפרשת שמיני. בציור פרשת שמיני. נראים נדב ואביהו בני אהרון, והאש מהקטורת, כמו"כ נראים סמני הטהרה בבהמות המפריסות פרסה ומעלות גרה, וכשכשים וסנפירים בדגים.
דף צביעה לפרשת תזריע. ניתן להשתמש בדף ציור לצביעה זה גם לפרשת מצורע -   או לתזריע מצורע (כשהפרשה מחוברת)

בציור-יהודי עם נגע צרעת, מראה לכהן את הנגע, ומביא את התולעת, מים חיים, עץ ארז  ציפורים ואזוב.

כמו כן נראה המצורע המסוגר, וכן נגעי הבית וכו'

ציורלפרשת מצורע,  בו נראה הכהן שובר בית, שיש בו צרעת על הקיר. בני הבית מוצאים את כל החפצים מהבית,

לטהרה מביאים, תולעת שני, עץ ארז, אזוב, ציפורים, מים חיים.

ציור לפרשת אחרי מות קדושים, השעיר לעזאזל ביום כיפור, בפרשת קדושים ציור איסור אכילת פירות עורלה,
עץ פרי שטרם מלאו לו שלוש שנים, אסור באכילה, ניתן להשתמש בציור לפרשיות, אחרי מות, או קדושים.
דף צביעה לפרשת אמור. בציור צביעה לפרשת אמור, נראים הקוצרים את העומר במוצאי חג הפסח,
יורדים לשדה עם שלוש קופות ושלושה מגלים, ושואלים את העם,
האקצור?  בקופה זו?  במגל זה?  כך שלוש פעמים.
דף צביעה לפרשת בהר. ציור בו נראה האב ובנו לומדים תורה על רקע השדה ההפקר בשנת השמיטה בו אסורה עבודת האדמה,
האכר הפקיר את שדותיו לפי צווי התורה, "ובשביעית תשמטנה", כלי העבודה פזורים ללא שימוש בשטח השדה השובתת.
דף צביעה לפרשת בחוקותי. ציור מעשר בהמה , בציור נראה היהודי מסמן עם צבע אדום כל בהמה עשירית עבור מעשר לכהן,
דף צביעה לפרשת שמות. ציור מאת הצייר אומן- יחיאל אופנר- לצביעה על פרשת השבוע במדבר,
בציור נראים אוהלי השבטים עם דגלי השבטים, על כל דגל היה ציור של סמל השבט ,
כגון על דגלם של שבט יהודה היה ציור של אריה, על דגל מחנה נפתלי היתה מצויירת איילה,
דן נחש,
כל שבט לפי הפסוק בו ברכו יעקב אבינו,

במרכז האיור נראים המשכן וכליו, המשכן היה במרכז המחנה וכל שאר אוהלי השבטים מסביב,

צביעה נעימה, ועבודה פוריה ומהנה
דף צביעה לפרשת נשא. במסגרת ציורי צביעה על כל פרשיות התורה,לזיכוי הרבים,ציור לצביעה על פרשת שבוע "נשא"

בציור נראה נזיר שאסור בשתית יין, או כל דבר הקשור לענבים וכדומה,
מביא את קרבנו לאחר תום תקופת הנזירות.כמו כן בציור נראה הנזיר עם שער ארוך,
משום שלנזיר אסור להסתפר עד תום תקופת הנזירות, כפי שנדר.

דף צביעה לפרשת בהעלותך.  בפרשת השבוע  "בהעלותך"  מדובר בין שלל הנושאים בפרשה, בפרשת המן שירד מן השמים,
בני ישראל ניזונו מה"מן" בעת שהותם במדבר, 
אחד הניסים ב"מן" שהיה אפשר לחוש את טעמו של כל מאכל שבחרת ב"מן".  
כמו כן בשבת לא היה יורד מן.  ביום שישי ירדה מנה כפולה עבור השבת,
בציור המן מאת יחיאל אופנר,  נראה המן פזור על פני השדות עומר לגולגולת,
לחם משנה (כפול לחם)  לכבוד שבת הנהוג כיום זכר למנת המן הכפולה שירד לכבוד שבת.

צביעה נעימה ועבודה פוריה בדף הצביעה לפרשת בהעלותך

דף צביעה לפרשת שלח. פרשת שלח מדברת אודות המרגלים שנשלחו על ידי משה רבינו לארץ ישראל , לראות הטובה הארץ וכו'

המרגלים שבו כשנושאים פירות ענקיים ומפחידים ,
בציור נראים הענקיים מחברון , שהמרגלים נדמו בעיניהם כנמלות קטנות

צביעה נעימה

ציור לצביעה על פרשת קורח. בציור נראית האדמה פותחת את פיה , ובולעת את קרח ועדתו , שיצאו נגד משה רבינו.
כמו כן נראים המטות, של כל שתים עשרה שבטי ישראל ומטה אהרון פורח ומוציא שקדים,
כהוכחה שה' בחר בשבט לוי לכהן בקודש. צביעה נעימה ופוריה בהפנמת התורה על ידי צביעה והמחשה.

דף צביעה לפרשת חוקת.  בציור של פרשת חוקת, מתאר המאייר יחיאל אופנר, את נחש הנחושת שנתלה על גבי העמוד
וכל מי שהוכש מנחש רץ והסתכל על הנחש ומיד היה מתרפא,
משום שכוון את לבו לאבינו שבשמים.
בציור הממחיש לפרשת השבוע, רואים גם את כל סממני טהרת הטמא, אפר פרה אדומה ,אזוב , עץ ארז,תולעת שני 
באיור על פרשת השבוע בלק, מאת הצייר יחיאל אופנר , נראה בלעם הרשע על האתון,
מלאך אלוקים מפריע לאתון בדרכה, בלעם אינו רואה את המלאך ומכה את האתון מכות נמרצות , על כך שהיא לחצה את רגליו אל הקיר,
לאחר מכן האתון פותחת את פיה ומדברת אל בלעם , ושואלת אותו ,
מדוע הכתני? 
ואז רואה גם בלעם את המלאך, מאחורי נביא הגויים בלעם ,
נראה ברישום עט גם בלק מלך מואב, שהזמין את בלעם לקלל את עם ישראל, אך לבסוף ברכם.

צביעה נעימה למורים ולתלמידים ושבת שלום ומבורך

בציור מאת יחיאל אופנר, על פרשת פנחס, מתואר הקטע בו פנחם בן אלעזר הכהן מסר את נפשו,
לבער החוטאים במחנה ישראל, ברקע האיור נראים בני ישראל ההמומים מהאומץ של פנחס (הוא אליהו הנביא)

דף צביעה לפרשת מטות. בפרשת  מטות מדובר אודות, אדם הנודר נדר חייב לקיים את אשר הוציא מפיו,
יש אפשרות להתיר את הנדר על ידי חכם מומחה, להתרת נדרים,
 או ע"י בית דין של שלושה אנשים, באיור נראה אדם מגיע לבית הדין, לבקש התרה על נדרו.

כמו כן בציור של יחיאל אופנר, רואים אב עם בתו שנדרה נדר, האב יכול להתיר את נדרה,
אם הוא מתנגד לנדר.

צביעה נעימה בדף הצביעה  ועבודה

דף צביעה לפרשת מסעי.  בפרשת מסעי מדברת התורה על ערי מקלט , אשר לשם ינוס כל מי שרוצח בשוגג (בלי כוונה)
בציור נראה אדם שנפל מהסולם על חברו בלא כוונה, וכתוצאה מכך חברו נהרג,
גואל הדם נראה באיור רודף אחרי הרוצח בכדי לנקום את דם קרוב משפחתו, אך הרוצח נמלט לעיר מקלט ,
כפי הנראה ברישום לפרשת מסעי, ניתן לראות בציור על התורה את אמהות הכהנים מביאות אוכל לרוצחים השוהים בערי מקלט,
משום שאם מת הכהן גדול ,משתחררים כל הרוצחים מערי המקלט,
האמהות אינן רוצות שהשוהים יתפללו על בניהם שימותו, לכן דואגות שיחושו בטוב בעת שהותם שם.

לגואל הדם אסור להרוג את השוהה בעיר מקלט, אלא רק רק אם יצא משטח השיפוט של העיר מקלט,

צביעה נעימה למורים ולתלמידים שבת שלום.

דף צביעה לפרשת ואתחנן. פרשת ואתחנן ניתן לראות בציור רישום עט, את משה רבינו רואה את ארץ ישראל ,
אך אינו יכול להכנס אל הארץ, כפי צווי השם. 
באיור רואים גם ילד המכבד את אביו ומגיש לו שתיה,
כפי הכתוב בפסוק  "כבד את אביך ואת אמך,  למען יאריכון ימיך"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "דברים"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ואתחנן"

דף צביעה לפרשת עקב
דף צביעה לפרשת ראה.  בציור על פרשת "ראה" נראים שתי ההרים, הר גריזים והר עיבל,
הברכה למקימי התורה נאמרה בהר גריזים,
והקללה להולכים נגד התורה נאמרה בהר עיבל,
צביעה נעימה בדף הצביעה.
דף צביעה לפרשת שופטים. באיור לצביעה על פרשת שופטים,  נראים דייני בית הדין, כפי שכתוב בתורה  "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" 
כמו כן ברישום נראה ציור על איסור  "בל תשחית"  איסור השחתה של אוכל וכדומה. 
צביעה נעימה בדף העבודה
בציור לצביעה , על פרשת השבוע כי תצא, מתואר באיורים של דף העבודה,
את הבן סורר ומורה, אינו שומע בקול הוריו, כמו"כ נראה ברקע רישום של נופל מהגג בגלל שאין מעקה,
אחת המצוות בפרשה היא מצוות מעקה.
בדף הצביעה לפרשת כי תבא , רואים בציור את היהודי מביא ביכורים לירושלים, ברקע ירושלים ובית המקדש

דף צביעה לפרשת נצבים וילך. אתם נצבים כולכם ראשיכם ..משואב ממיך עד חוטב עציך..

בציור צביעה נראים כל חלקי העם , החשובים והפשוטים יחדיו לשמוע את דברי משה רבנו, התורה שיכת לכל יהודי, החשוב והפשוט

דף צביעה לפרשת הקהל.  ציור מצוות הקהל, במוצאי חג הסוכות לאחר שנת השמיטה, כל שבע שנים ,
יש מצוה להתאסף כל העם בירושלים ,
ליד בית המקדש היה המלך עולה על בימת עץ וקורא בתורה לכל העם.
 ציור לצביעה פרשת האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, כשבני ישראל מקימים מצוות הארץ מקבלת גשם ויש ברכה
דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ברכה"
דף צביעה על פרשת עקב. מאת YECHIEL OFFNER
דף צביעה לפרשת האזינו השמים ותשמע הארץ אמרי פי.  בציור צביעה לפרשת האזינו, רואים את השמים בצורת אוזניים
חשוב!!!
נהנתם ? אשמח לשמוע משוב על הציור או השימוש בציור, בתגובות למטה. תודה