ציורי העיירה היהודית ברישום עיפרון 
Pencil -Artist Yechiel Offner paintings of the Jewish shtetl
ציורי העיירה היהודית והמלאכות המאפינים את חיי העיירה, בציורים של "יחיאל אופנר"


 
ציור מאת צייר העיירה היהודית יחיאל אופנר, בציור נראה ר' מוטל חולב את פרתו היחידה והתמימה,
חלב שנחלב על ידי יהודי, נקרא "חלב ישראל". הפרה היתה הפרנסה היחידה של מוטל.

ציור רישום בעיפרון מאת יחיאל אופנר, פרידה ודמעות של התרגשות.

בעיירה היהודית היו נפגשים אחת למספר שנים, אוי מה היתה קשה הפרידה,
פרידה של אב מבנו יכלה להמשך שנים רבות,
ברישום נראה יהודי מוחה דמעה של התרגשות בשעת הפרידה. ציור מאת יחיאל אופנר

רישום בעיפרון של אמא יהודיה אידשע מאמע מכינה מאכלי שבת בעיירה היהודית. ציור מאת האומן יחיאל אופנר

לאמא היהודיה א אידישע מאמע היתה השפעה גדולה בחינוך הילדים,
בזמן שהאבא היה עסוק בפרנסה עד לראשו היתה האמא דואגת לחינוך הילדים ומכינה להם את האוכל.
בציור מאת יחיאל אופנר נראית האמא מכינה אוכל לכבוד שבת.

רישום אומנות בעיפרונות פחם,  חסיד בכפר רוקד עם כסא על הפה, מאת האמן הצייר יחיאל אופנר

בעיירה היהודית בעת הריקודים,  היה אחד הנוכחים לוקח כסא או ספסל על פיו ורוקד בשמחה לפני החתן והכלה,
 בציור של יחיאל אופנר נראה ר' ועלוול רוקד כשכסא על פיו

רישום ציור אומנותי בעיפרון מאת צייר העיירה היהודית יחיאל אופנר

השמועה פשטה בעיירה, ר' פייטל זכה במשפט והפריץ זיכה אותו,
כל אנשי העיירה הגיעו לביתו של ר' פיטל לשמוח בשמחתו ולהודות לה' על נס הצלתו,
הצייר יחיאל אופנר תפס בציור את ר' פייטל מאחל לחיים לאחד מאנשי העיירה בעת סעודת ההודיה

כשמכניסים את הילד לחיידר. המלמד אומר עם הילד את האותיות הקדושות,
ואף ימרחו לו דבש על האותיות כדי שיטעם את טעמם המתוק של אותיות התורה.
ולפתע נופלות סוכריות מהשמים על ראש הפעוט, כשישאל הילד מי זרק ? יגידו לו שמלאך מיכאל זרק עליו את הסוכריות.

אריין אין חיידר

בציור נראה הילד עטוף בטלית על ברכי המלמד מהכפר (העיירה) של הצייר יחיאל אופנר

בעיירה היהודית לתופר היתה עבודה רבה בעיקר בתיקון בגדים ישנים, פעם לא היו זורקים בגד, הילד הבא ישתמש או הבן דוד.
הכינור תמיד היה הכלי היהודי הנצחי, בכינור אפשר להשתפך בניגון ערב ולשכוח לרגע מהדלות שהיתה מנת חלקה של העיירה
יהודי זה היה מכנה את עצמו דער שנורר, הוא היה אוסף כסף ומחלק לאלמנות ויתומים, הכרתי אותו אישית,
פעם קיבל סטירה על לחיו מיהודי שצעק עליו "לך לעבוד", אמר לו ר' דוד לייב , זה היה בשבילי ,
ומה בשביל היתומים והאלמנות, באותו רגע הוציא היהודי סכום כסף נכבד ותרם לו
קבצן בעיירה ממתין לנדבה מיהודים רחמניים בציור של יחיאל
האדמו"ר מדליק נרות , זה היה שיחת היום בעיירה, לאחר ההדלקה נחפזו כל תושבי העיירה
לחצר הרבי והשתתפו ב"טיש" של האדמו"ר, במשך תקופה ארוכה יכלו החסידים
להעביר חוויות רוחניות מההדלקה של האדמו"ר.

 מה עושים יהודים בזמנם הפנוי בחיים השלווים של העיירה, בימים שבהם לא היה ארנונה
לא מס הכנסה ולא פלאפונים?  לומדים תורה!  הנה שני יהודים שהכרתי אישית אחד מהם היה בן 108 בפטירתו השני בן 96

הסבא בעיירה היה תמיד ראש השבט , הכבוד והאהדה שרחשו הנכדים לסבא היה לשם דבר,
הסבא היה מספר לנכדים על הפרעות שהיו מנת חלקם לפני שנים רבות
ציור מאת יחיאל אופנר. רישום בעפרונות, יהודי קורא עיתון בעיירה
איך מתעדכנים בעיירה? אם לא על ידי קריאת עיתון, לא משנה התאריך של העיתון
העיקר שיהיה על מה לשוחח עם החברים. בשביל זה צריך להתעדכן מהעיתון.
רישום עיפרון מאת יחיאל אופנר, חסיד מקפל טלית לאחר תפילת שחרית

לאחר תפילת שחרית בעיירה החסיד מקפל את הטלית, קיפול הטלית ידועה כסגולה לשלום בית,
שטיפת כלי הבית וניקוי הבית על ידי הבעל לאחר קיפול הטלית, גם היא ידועה כסגולה לשלום בית.
יהודים עושים מידי פעם חשבון הנפש,מה עשיתי עד כה ומה אעשה בהמשך.
בציור נראה ר' נוחם החלבן משוחח עם עוזרו ר' אברהם דער שוורצע, על גבי החמור בעת חלוקת החלב בעיירה היהודית.
סיכסוך קטן עם ר' נוחם ולמחרת אתה שותה קפה בלי חלב. 
בעיירה היהודית לא היו חסרות סיבות להגיד לחיים, היה זה יכול להיות כשהיהודים ניצלו מפוגרום בעיירה,
או כאשר בנו של הרשל דער טרעגר ניהיה חתן , או בכל הזדמנות אחרת נהגו יהודים לאחל איש לרעו לחיים ולברכה,
בציור  "לחיים" של צייר העיירה היהודית יחיאל אופנר   
  Yechiel Offner paintings of the Jewish shtetl 
נראית קבוצה של יהודים אומרים לחיים ופוצחים בניגון יהודי חסידי
ציור חסיד נודד נרדם על ספסל בבית מדרש בדרכו לרבי. מאת יחיאל אופנר
חסידים היו נודדים ברגליהם לחצר הרבי, כשהם עוזבים מאחוריהם את כל עניניהם הגשמים,
בציור תפס הצייר יחיאל אופנר את החסיד נרדם על ספסל באחד מבתי המדרש במזרח אירופה. חסידשע חלומות

ציור רישום אומנותי בעיפרון מאת יחיאל אופנר חסיד בעמידה חסידית אופינית

אצל האדמו"רים של חסידי פולין יש בכל ליל שבת סעודה עם הרבי הנקרא "טיש".
בציורים תפס צייר העיירה היהודית יחיאל אופנר חסיד בדרכו לטיש, מסדר את הזאקן (גרביים)
ונעמד בעמידה אופינית לחסידות מסוימת - מקצת מן החסידים הולכים עם כובע הנקרא "ספודיק"
והמכנסים מעט קצרות ונכנסות לתוך הגרביים,
כך הלכו לפני מאות שנים הפריצים המושלים של העיירות במזרח אירופה,
החסידים שומרים את לבושם שנים רבות כמסורת.

 ציור של חסיד כותב פדיון נפש לרבי, שימו לב לרצינות והביטול לרבי.

עוצמת הביטול לצדיק ניכרת מכל ס"מ של החסיד, אפשר לחוש את זה בכובע. 

בבגדים ואפילו בקפלי החליפה. שימו לב לתנוחת הריכוז ושקילת המילים טרם נכתבו לרבי.

רישום ציור בעיפרון פחם. חסיד על אופניים בעיירה היהודיתJewish shtetl . מאת הצייר יחיאל אופנר

 

בעולם הגדול, כשכולם נוהגים ברכבי פאר, אצלינו בעיירה כפר חב"ד  "הכפר של הרבי"  

תוכלו לראות חסידים ואנשי מעשה רוכבים על אופניים,

כשזקנם מתבדר ברוח  וציציותיהם עפות לפי משב הרוח.

 

לאן רוכבים? או לשיעור חסידות, או לעזור לחבר הזקוק לעזרה.

 

בציור של צייר העיירה היהודית יחיאל אופנר ,

נתפס אחד החסידים ברישום עיפרון אומנותי,

כשהוא רוכב על אופניו לשיעור חסידות עם החברותא שלו , מזה כחמישים שנה.

ציור של - שיעור בחסידות עם החוזר של הרבי ר' יואל קאהן.

בציור תפס הצייר יחיאל אופנר

שבמשך שנה למד אצל ר' יואל חסידות בחצר הרבי ב"קבוצה")מראה שכיח ואופיני.

לאחר שיעור חסידות עם ר' יואל - החוזר הרשמי והמגיה של שיחות הרבי -

תוכל לראות מספר חסידים שחייבים לברר איזה ענין או שתיים בחסידות שעדיין אינם ברורים להם.

ר' יואל עם התנועה האופינית לו בהנפת היד מסביר לחסיד מולו את סדר ההשתלשלות,

בעוד החסיד מצד ימין, מרים את ראשו ואוחז בזקנו מתוך הנאה רוחנית גדולה,

כי בהסבר של ר' יואל נפתרה לו קושיה חזקה שהיתה לו מתרנ"ט על מאמר אחר בתרס"ו,

משפט אחד שאמר החוזר בהסבר המאמר פתר לחסיד משמאל קושיה של שנים.

יהודי זה מכונה "הנסתר" מכפר חב"ד,
ציור מאת יחיאל אופנר רישום בעיפרון. YECHIEL OFNER

ממרפסת ביתי (בשיכונים כפ"ח) הייתי רואה אותו יושב בשדה הפתוח על סלע מבודד ליד הפרדס,

לא הרחק מפסי הרכבת, אולי למד אולי אמר תהילים, איני יודע , אך תמיד הייתי אוהב להסתכל עליו

ומנסה להבין את טיבו, 

הוא הזכיר לי את הצדיקים הנסתרים תלמידי הבעל שם טוב המתקנים את העולם ביחודים עילאים ונסתרים.

בציור של יחיאל אופנר המתעד את חיי החסידים בציור,

נראה "הנסתר"  יושב על ספסל בכפר חב"ד חושב ומהרהר.

ואכן שנה לאחר פטירתו מתברר שהנסתר הנ"ל תלמיד חכם וגאון עצום בנגלה ובחסידות.

בעיירה של פעם עוד היה אפשר לראות חסידים

מזמן הרבי הרש"ב שזכו ללמוד בתומכי תמימים בעיירה ליובאוויטש,

בציור נראים חסידים מהדור הקודם נפגשים ומשוחחים בשכונת קראון הייטס , 

השכונה של הרבי נראים חסידים

770  בית המדרש בעיירה, הוא מקום מפגש של חסידים מכל רחבי תבל

ולפעמים גם אחים שלא מתראים שנים נפגשים בבית המדרש אצל הרבי. 

ההתועדויות עם שליח מרתק והסיפורים מהשליחות או העלאת זכרונות הוא מושג ב770  בעיירה היהודית ,

בציור זה תפסתי שני חסידים משוחחים ומתיעצים ...

 

מי לא מתגעגע לספסלים החומים של  העיירה היהודית770

רישום עיפרון שלום עליכם יהודי. יהודים נפגשים באמירת שלום עליכם ומעבירים חוויות וזכרונות. ציור מאת YECHIEL OFFNER
ציור רישום מצווה גדולה להיות בשמחה. יהודי שמח מהעיירה היהודית שר ומשמח את חבורת היהודים, על ידי שמחה יוצאים מכל הדאגות והטרדות. ציור מאת יחיאל אופנר
הכנסה לחיידר  ציור המראה את הילד ביום כניסתו לתלמוד תורה החיידר,  זורקים על הילד סוכריות ואומרים לו שהמלאך מיכאל זרק עליו הסוכריות.התורה תהיה מתוקה על הילד כמו סוכריות. רישום מאת יחיאל אופנר
רישום ציור מאת יחיאל אופנר. הכלי זמרים של העיירה היהודית בפעולה. אין עיירה ללא כלי זמרים, כשתהיה חתונה ברית או בר מצווה, הנגנים יגיעו ואיתם תבוא השמחה היהודית האוטנתית, האזינו לניגון היוצא מהכלי נגינה בעיירה.
ציור רישום מורה מלמד תלמידים בעיירה היהודית. התלמידים שואלים את הרב שאלה בלימוד הגמרא.
רישום ציור של יהודי יושב ולומד גמרא עם סטנדר, בבית המדרש ניתן לראות את המתמיד יושב ומתעמק בסוגיה עמוקה כשגמרתו על גבי שולחן יחיד עם רגלים ארוכות הנקרא סטנדר. רישום מאת יחיאל אופנר